Kurzy o nohách a dětských nohách

Pravidelné kurzy pro odborníky (fyzioterapeuti, lékaři a lektoři)
vedu ve školícím zařízení Pilatespoint Brno a NCONZO Brno.

 

 Aktuální termíny kurzů naleznete na http://www.pilatespoint.cz/  a na FB Barefootcoaching.

 

Nabídku workshopů pro laickou veřejnost sledujte prosím na FB Barefootcoaching.

V případě zájmu o kurz na Vašem pracovišti (nemocnice, soukromá ambulance), nebo i mateřském centru mě kontaktujte na email: lucka.kinclova@email.cz

Těším se na Vás

Diagnostika a terapie funkce nohy z pohledu vývojové kineziologie

Cíl akce

Cílem kurzu je osvojení si teoretických znalostí, na základě kterých terapeut volí praktické možnosti terapie poruch funkce nohy. Poznatky mají uplatnění v terapii ortopedických vad nohou, ale například i u pacientů s chronickými bolesti páteře.

Poznatky o funkci nohy z pohledu vývojové kineziologie se uplatní i v rámci prevence a terapie sportovců, či funkčních poruch pohybového systému.

V ceně je zahrnut výukový materiál, kineziotape a korekční klínky na výrobu aktivní stélky.

Časový harmonogram kurzu

Sobota

 • 8:30 – 9:00 Přivítání, prezentace účastníků
 • 9:00 – 12:00 Teoretické základy
 • Anatomie a kineziologie nohy (pohyby nohy, pantový mechanizmus ST kloubu)
 • Funkce nohy – statická, dynamická
 • Chůzový cyklus
 • Klenba nožní – anatomie a kineziologie
 • Funkce nožní klenby
 • Mechanismy udržující nožní klenbu
 • Biomechanický pohled na nožní klenbu, opěrné body, klínový princip
 • Nejčastější ortopedické vady nohou, dysfunkce nohy
 • Hyperpronační syndrom nohy
 • Vztah chodidla a hlubokého stabilizačního systému páteře
 • Management vyšetření a terapie u dospělé nohy
 • 12:00 – 13:00 Obědová pauza
 • 13:00 – 16:00 Teoretické poznatky a praxe
 • Diagnostika nohou: vyšetření postavení a funkce nohy v zatížení, Foot posture index, funkční specifický test – navicular drop test, korekční test
 • Podiatrické minimum – vyšetření na přístroji podoskop
 • Výroba aktivních ortopedických vložek

Neděle

 • 9:00 – 12:00 Praxe

 • Metody kineziotapu a dynamictapu u jednotlivých ortopedických vad nohou (příčně a podélně plochá noha, hallux valgus, plantární fasciitida, bolesti Achilovy šlachy, tendinitida m. tibialis posterior, hyperpronační syndrom nohy).

 • Terapie nohy – pojem funkční centrace kloubu, neutrální nastavení ST kloubu

 • Centrované postavení prstů

 • Nácvik stoje, nákroku, odraz od prstů

 • 12:00 – 13:00 Obědová pauza

 • 13:00 –  16:00 Praxe

 • Nácvik stabilizační funkce nohy ve vývojové řadě: tripod, závěsný stoj, medvěd, pozice rytíře, třetí měsíc vleže na zádech.

 • Dokončení technik, předání certifikátů

Diagnostika a terapie funkce dětské nohy z pohledu vývojové kineziologie

Cíl akce

Navazující kurz, jehož cílem je osvojení si teoretických znalostí, na základě kterých terapeut volí praktické možnosti terapie poruch funkce nohy u dětských pacientů ve věku od narození do 17 let. Před absolvováním kurzu je vhodné mít absolvovaný kurz Diagnostika a terapie funkce nohy z pohledu vývojové kineziologie.

V ceně je zahrnut výukový materiál, kineziotape.

Časový harmonogram kurzu

Sobota

 • 9:00 – 10:30 Teoretické základy
 • Nitroděložní vývoj nohy
 • Ontogeneze v prvním roce života dítěte se zaměřením na problematiku nohy
 • Nejčastější ortopedické vady nohou u dětí
 • Dětská noha – problematika dětské ploché nohy
 • Asymetrické postavení a funkce nohou u dětí, souvislost se skoliotickým držením
 • Specifika vyšetření dětské nohy
 • Funkční diagnostika typologie nohou u dětí dle vizuální škály
 • Přístrojová diagnostika pomocí systému Podoskop
 • Management terapie u dětské nohy, vhodné pohybové aktivity
 • 12:00 – 13:00 Obědová pauza
 • 13:00 – 14:30 Teorie a praxe
 • Vhodná stimulace dětské nohy
 • Problematika vhodné dětské obuvi
 • Možnosti korekce nohou u dětí
 • Výběr typu stélek u předškolních a školních dětí
 • Možnosti aktivního ovlivnění a tréninku funkce nohy a dolní končetiny u dětí
 • Metody kineziotapu u dětské nohy
 • Aktivní cvičení – cviky vycházející z jógy, cviky s dětskými názvy vhodné u hyperpronačního syndromu nohy a ploché nohy, cviky vycházející z vývojové kineziologie (závěsný stoj, medvěd, pozice rytíře, třetí měsíc vleže na zádech)
 • Dokončení technik, předání certifikátů

Bosá chůze a běh z pohledu fyzioterapeuta

Cíl akce

Kurz je určen pro fyzioterapeuty, lékaře, trenéry, sportovce, prodejce/výrobce BF obuvi, ale i zvídavou laickou veřejnost. Pro všechny, kteří se chtějí získat komplexní teoretický i prakticky pohled na problematiku barefoot. O bosé chůzi, běhaní a o přechodu z klasické obuvi na barefoot.

Prakticky si účastník vyzkouší rychlé způsoby jak otestovat chodidlo a naučí se jednoduché aktivační – kompenzačních cviky nohy.

Obsah kurzu

Sobota – teorie

 • Barefoot dle evidence based medicine – srovnávací studie
 • Funkce chodidla, vliv chodidla na ostatní segmenty těla, vliv prostředí na chodidlo
 • Srovnaní klasické, minimalistické a barefoot obuvi
 • Sportovní obuv
 • Jak vybrat správnou obuv pro dospělého a dítě
 • Přechod od konvenční obuvi k minimalistické
 • Nejznámější značky výrobců BF obuvi pro dospělé a pro děti

Neděle

 • Specifické testy na vyšetření chodila (vyšetření senzitivity, mobility, síly, kvality odrazu, funkčnosti nožních kleneb a kvality centrace kloubů nohy a dolní končetiny)

 • Terapie chodidla dle vyšetření

 • Praktický nácvik BF chůze ve venkovním prostředí