O mně

 

 

Kdo jsem?

 

Dobrý den,

jmenuji se Lucie Kinclová a mou vášní se stala fyzioterapie nohou, zejména těch dětských.

Již 10 let předávám pacientům umění sebeléčby pohybem.

Ráda naučím i Vás, jak se zbavit bolestí a poruch funkce (nejen) nohou.

Dozvíte se, co dělat, aby nohy vašich dětí byly zdravé a silné od narození až do dospělosti.

Své studium fyzioterapie jsem dokončila v roce 2012 získáním titulu magistr na Fakultě tělesné kultury v Olomouci. A jelikož mě zajímala i vědeckovýzkumná činnost, vrhla jsem se v Brně na výzkum problematiky cvičení u dětské ploché nohy a v roce 2016 jsem získala titul doktor věd v oboru Kinatropologie.

Tématikou a studiem biomechaniky nohy, ortopedických vad nohou, konceptem bosé chůze a zejména problematice dětské nohy a jejího správného vývoje se věnuji aktivně od roku 2012.  Během této doby mě překvapilo kolik kontroverzí a různých názorů různých odborníku v této problematice existuje.

 Své vědomosti a poznatky o noze předávám dál formou odborných akreditovaných kurzů pro fyzioterapeuty a lékaře „Diagnostika a funkce nohy z pohledu vývojové kineziologie“, ve školícím zařízení Pilates Point v Brně a na NCONZO v Brně. Jelikož jsou to kurzy pro odborníky, ráda bych se s vámi o tyto informace podělila prostřednictvím tohoto blogu a Ebooků, tak aby byly přístupné pro každého.

VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 • Od roku 2018 – na rodičovské dovolené
 • Od roku 2016 – odborný garant akreditovaných kurzů pro fyzioterapeuty a lékaře „Diagnostika a funkce nohy z pohledu vývojové kineziologie“, ve školícím zařízení Pilates Point v Brně a na NCONZO v Brně. nt kurzů
 • 2012 – dosud, Soukromá klinika LOGO, s. r. o., Brno, pozice: vedoucí fyzioterapeut
 • 2012 – 2016, Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita, udělen titul Ph.D. v oboru Kinantropologie. Téma disertační práce: Diagnostika a terapie dětské ploché nohy.
 • 2010 – 2011, RRR Centrum – Centrum léčby bolestivých stavů a pohybových poruch, Olomouc, pozice: fyzioterapeut
 • 2007 – 2012, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci, udělen titul Mgr. v oboru fyzioterapie.

 

KURZY A ŠKOLENÍ

 • 9. – 23. 9. 2011 Kurz Vojtovy metody – část A, RL – Corpus s.r.o., Olomouc
 • 2. – 26. 2. 2012 Terapeutické možnosti aplikace elastické pásky ve fyzioterapii
 • 10. – 21. 9. 2012 Metoda SM systém – I. a II.
 • 4. – 14. 4. 2013 Mobilizace žeber metodou Ludmily Mojžíšové
 • 6. 2013 Podiatrické minimum
 • 10. – 13. 10. 2013 Ošetření pánevního dna metodou Ludmily Mojžíšové
 • 10. 2013 Propriofoot koncept – segmentální proprioceptivní stimulace nohy
 • 11. – 17. 11. 2013 Ošetření SI kloubu a bederní páteře metodou Ludmily Mojžíšové
 • 1. – 26. 1. 2014 Dynamická neuromuskulární stabilizace DNS podle Koláře – základní kurz A
 • 10. – 5. 10. 2014 Dynamická neuromuskulární stabilizace DNS podle Koláře – základní kurz B
 • 2. – 8. 2. 2015 Dynamická neuromuskulární stabilizace DNS podle Koláře – pokročilý kurz C
 • 2. – 20. 2. 2015 Neurac 1, cvičení v závěsném systému RedCord, Hradec Králové
 • – 15. 11. 2015 Dynamická neuromuskulární stabilizace DNS podle Koláře – závěrečný kurz D, získán diplom certifikovaného DNS terapeuta.
 • 4 – 22. 4. a 11. 5. – 13. 5. 2015 Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě
 • – 21. 11. 2015 Dynamictape
 • – 21. 1. 2016 Certifikovaný kurz Fyzioterapie u dysfunkce svalů pánevního dna a inkontinence, Čelákovice
 • 11. 2016 Redcord Medical Neurac 2 – Záda a pánev
 • 11. 2016 Redcord Medical Neurac 2 – Dolní končetina
 • 1. Redcord Medical Neurac 2 – Krk, Hradec Králové
 • 1. Redcord Medical Neurac 2 – Horní končetina, Hradec Králové
 • – 18. 2. 2017 Noha – diagnostika a korekce, Klatovy
 • 3. 2017 Dětská noha – podologie a fyzioterapie, Klatovy

PŘEHLED ODBORNÝCH PRACÍ

Kinclová Lucie a Korvas Pavel. Evaluation of rehabilitation influence on flat foot in children by plantar pressure analysis. Journal of Human Sport and Exercise , 2014. s. 526-532, 7 s. Španělsko: University of Alicante. ISSN 1988-5202.

Kaller Ondřej, Boleček Libor, Kratochvíl Tomáš a Vorlíčková Lucie. 3D Scanning Method for Foot Medial Arch Description. In Proceedings of 23rd International Conference, RADIOELEKTRONIKA 2013. Pardubice: Faculty of Electrical Engineering and Informatics, University of Pardubice, 2013. s. 245-248, 4 s. ISBN 978-1-4673-5516-2

Vorlíčková Lucie a Korvas Pavel. Evaluation of Rehabilitation Influence on Static Parametres in Flatfoot Diagnosis. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th International Scientific Conference on Kinesiology. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. s. 214-217, 4 s. ISBN 978-953-317-027-5.

Kinclová Lucie, Kaller Ondřej a Korvas Pavel. Zhodnocení vlivu rehabilitace dětské ploché nohy pomocí 3D profilometrické skenovací metody. Studia Sportiva, Masarykova univerzita, 2015, č. 1, s. 19-24. ISSN 1802-7679.

Kinclová Lucie. Aktivní cvičení dětské ploché nohy. Umění fyzioterapie, Příbor, 2016, s. 32-35. ISSN 2464-6784.

Vorlíčková Lucie a Korvas Pavel. Acral Coactivation Therapy in Sports Rehabilitation: A Pilot Study for Verification of Pressure Distribution of Acres. In 9th International Conference Sport and Quality of Life 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3.

Vorlíčková Lucie a Korvas Pavel. Evaluation of Rehabilitation Influence on Flat Foot in Children by Plantar Pressure Analysis. In The 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 2013.

Vorlíčková Lucie a Korvas Pavel. Hodnocení somatognostické funkce a hlubokého čití u diagnózy hernie disku. In MUDr. Dagmar Psalmanová. Výzkum ve sportovní medicíně II. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 107 – 122, 16 s. ISBN 978-80-210-6411-9.

Vorlíčková Lucie a Korvas Pavel. Měření hodnot vibračního čití u kořenového dráždění způsobeného výhřezem ploténky L4/L5 a L5/S1. In Libor Flemr, Jiří Němec, Ondřej Novotný. Pohybové aktivity ve vědě a praxi – konferenční sborník. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2013. s. 295-304, 10 s. ISBN 978-80-246-2654-3.

Vorlíčková, Lucie. Dotazníkové metody pro hodnocení bolesti u failed back surgery syndromu. In Zvonař Martin et al. Sborník příspěvků ze studentské vědecké konference Sport ve vědě, věda ve sportu. vyd. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2012. s. 217-225, 8 s. ISBN 978-80-210-6080-7.

Vorlíčková, Lucie. Hodnocení somatognostické funkce a hlubokého čití u diagnózy hernie disku. In Mgr. Cepková Alena, PhD. 17. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Nakladatelství STU Bratislava, 2012. s. 338-342, 6 s. ISBN 978-80-227-3828-6.

Kinclová, Lucie a Moráňová Kateřina. Vliv chronické bolesti bederní páteře na somatognostické funkce a hluboké čití. In XXII. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2015. ISBN 978-80-87450-13-0.

Vorlíčková Lucie. Hodnocení somatognostické funkce a hlubokého čití u diagnózy hernie disku. In 1. konference Spolupráce v kinantropologii. 2013. ISBN 978-80-210-6201-6.

Vorlíčková Lucie. Měření hodnot vibračního čití u kořenového dráždění způsobeného výhřezem ploténky L4/L5 a L5/S1. In Mezinárodní vědecká konference Pohybové aktivity ve vědě a praxi. 2013.

Vorlíčková Lucie. Dotazníkové metody pro hodnocení bolesti u failed back surgery syndromu. In Sborník konferenčních abstraktů ze studentské vědecké konference Sport ve vědě, věda ve sportu 2012. 2012. ISBN 978-80-210-6079-1.

Pedagogická činnost

Od roku 2012 – 2017, Fakulta sportovních studií MU, Katedra podpory zdraví. Vyučované předměty: Úvod do fyzioterapie, Vyšetřovací metody I -II, Vývojová neurologie, Fyzikální terapie, Aplikovaná kinezotterapie, Bakalářská práce I – II.

Vědeckovýzkumná činnost

od roku 2012 Masarykova Univerzita, fakulta sportovních studií, Postgraduální doktorské studium v oboru Kinantropologie s tématem dizertační práce “ Diagnostika a terapie dětské ploché nohy“

leden – prosinec 2014: hlavní řešitel specifického výzkumu Diagnostika stavu nožní klenby pomocí 3D profilometrické skenovací metody.