V literatuře se setkáváme stále častěji s významem zdravé nohy pro správnou funkci celého pohybového aparátu. Bohužel stav nohou dnešního civilizovaného světa není dobrý. Z dokonalého nástroje s úžasnými mechanismy se staly nohy slabým, dysfunkčním a často deformovaným článkem našeho pohybového systému. Přitom nohy jsou rozhodujícím systémem posturální stabilizace a lokomoce.

Při zkoumání dostupné literatury v rámci mého doktorského studia jsem zjistila, že většina světových vědeckých výzkumů věnujících se bosé chůzi dokládá výrazně pozitivní zdravotní efekt bosé chůze oproti negativním vlivům nošení obuvi. A benefity bosé chůze jsem si potvrdila i prakticky během mého výzkumu, který se zabýval léčbou dětské ploché nohy. A nejsou to jen pozitiva u dětí. Na aktivitu svalstva nohy reaguje i bránice a hrudník změnou postavení a dýchání (Čumpelík, Kolář, 2009, MRI studie). Ve své funkci je postavení plosky nohy úzce spjato i s pánevním dnem (Paoletti, 2009). Terapii bosou chůzí tak můžeme využít v rámci léčby chronických bolestí zad, nebo i u dysfunkce v oblasti pánve (stresová inkontinence, funkční sterilita žen atd.).

A samozřejmě má bosá chůze nezanedbatelný vliv na naši psychiku. Velmi se mi líbí článek Erskiena (2009), který uvádí, že když jste bosí, svět kolem vás se změní. Když jste bosí, cítíte se spojeni se zemí a s ostatními lidmi a vše se zpomalí. Naopak boty nás od země i od lidí izolují. Můžeme v nich více spěchat a stresovat se. Když budete chodit naboso, budete se pohybovat jako dítě – hravě a citlivě, zároveň ale účelně a sebevědomě.

Tím, že naše nohy nejsou zvyklé pracovat naboso, případně jsou již ve špatném postavení (např. hyperpronační syndrom nohy, hallux valgus, přetížené předonoží atd.) je vhodné barefootovou chůzi konzultovat, tak aby pro vás byla opravdu zdravým přínosem. Aby klenba nohy při chůzi tlumila a pružila tak akorát, ale zároveň byla noha i silnou pákou, která vás posune tam, kam jen budete chtít:-)